آرشیو اخبار - 14 اَمرداد 1397

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

75 درصد پیشرفت کلی در عملیات تعمیرات اساسی پالایشگاه هشتم مجتمع گاز پارس جنوبی

مدیر بهره برداری پالایشگاه هشتم مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: با تلاش شبانه روزی واحدهای عملیاتی و با گذشت 17 روز، عملیات تعمیرات اساسی پالایشگاه هشتم مجتمع با 75 درصد پیشرفت ، با موفقیت در حال انجام است.
۱۴ اَمرداد ۱۳۹۷ ۱۰:۵۲