آرشیو اخبار - 29 خرداد 1397

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

8 ساختمان اپراتوری ضد انفجار در سایت صنعتی فازهای 4 و5 افتتاح شد

8 ساختمان اپراتوری ضد انفجارمتناسب با پدافند غیر عامل در سایت صنعتی پالایشگاه سوم بر اساس استاندارها و مقررات ملی ساختمان با حضور مدیر عامل مجتمع گاز پارس جنوبی افتتاح شد.
۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ۰۹:۰۰