آرشیو اخبار - 22 خرداد 1397

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

در رویکرد جدید از فرصت ها جهت رفع نیازهای اساسی مردم در منطقه استفاده خواهد شد

سید احمد علمداری، شهردار و بوهندی نجفی رئیس شورای شهر نخل تقی با مدیر عامل مجتمع گاز پارس جنوبی دیدار کردند.
۲۲ خرداد ۱۳۹۷ ۰۹:۳۰