آرشیو اخبار - 13 خرداد 1397

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

استقرار دائم روانشناس صنعتی و کارشناس تغذیه در پالایشگاه نهم مجتمع گاز پارس جنوبی

همسو با بهبود در وضعیت سلامت کارکنان پرتلاش، روانشناس صنعتی و کارشناس تغذیه به صورت مستمر در پالایشگاه نهم مجتمع گاز پارس جنوبی مستقر شد.
۱۳ خرداد ۱۳۹۷ ۰۹:۴۰
صفحه ۱ از ۳