آرشیو اخبار - 05 اسفند 1397

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

راه اندازی سامانه‌ی هشدار آلارمینگ سیستم‌های کنترل DCSدر پالایشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی

رئیس تعمیرات سیستم‌های کنترل پالایشگاه ششم گفت: سامانه‌ی هشدار آلارمینگ سیستم‌های کنترل DCS با تلاش متخصصان و کارکنان پالایشگاه ششم با موفقیت راه اندازی گردید.
۵ اسفند ۱۳۹۷ ۰۷:۴۱