آرشیو اخبار - 27 اسفند 1397

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

افزایش 12 درصدی تولید گاز طبیعی در پایتخت انرژی ایران

با توسعه صورت گرفته در پارس جنوبی و افتتاح فازهای جدید در سالیان اخیر برداشت گاز ایران از قطر پیشی گرفت.
۲۷ اسفند ۱۳۹۷ ۱۴:۲۲
صفحه ۱ از ۶