آرشیو اخبار - 19 اسفند 1397

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

کاشت نهال در پالایشگاه های مجتمع گاز پارس جنوبی

همزمان با روز درختکاری، به همت کارکنان پالایشگاه های سوم، چهارم، ششم،هفتم، نهم و دهم مجتمع گاز پارس جنوبی بیش 200 اصله نهال در قسمت های مختلف کاشته شد.
۱۹ اسفند ۱۳۹۷ ۱۰:۴۹