آرشیو اخبار - 14 اسفند 1397

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

خانواده مجتمع گاز پارس جنوبی در تمامی دستاوردهای این مجتمع شریک هستند

قرار گرفتن در متن تأمین انرژی با سهم بسیار بالا، رسالتی است که در این دوره زمانی سخت محقق نمی شود، مگر اینکه ما یک خانواده به هم پیوسته باشیم.
۱۴ اسفند ۱۳۹۷ ۱۴:۳۳
صفحه ۱ از ۲