آرشیو اخبار - 22 دی 1397

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

کاهش بیش از 32 درصدی فلرینگ در پالایشگاه نهم مجتمع گاز پارس جنوبی

با انجام اقدامات اصلاحی در پالایشگاه نهم مجتمع گاز پارس جنوبی، و با تلاش متخصصان و کارکنان مشعل سوزی تا 32 درصد کاهش یافت.
۲۲ دی ۱۳۹۷ ۰۸:۵۵