آرشیو اخبار - 16 دی 1397

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

پاکسازی سواحل نایبند به همت کارکنان پالایشگاه اول مجتمع گاز پارس جنوبی

در راستای حفاظت از محیط زیست منطقه، واحد محیط زیست و جمعی از کارکنان پالایشگاه اول مجتمع گاز پارس جنوبی بخشی از سواحل نایبند پاکسازی شد.
۱۶ دی ۱۳۹۷ ۰۸:۰۰