آرشیو اخبار - 22 فروردین 1397

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

مهندس فرهنگ با کوله باری از تجربه مجتمع گاز پارس جنوبی را در مسیر شکوفایی قرار خواهند داد

مدیرعامل سابق مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: موفقیت های بسیار عظیم سال های اخیر در مجتمع گاز پارس جنوبی حاصل تلاش ها و رشادت های متخصصان و کارکنان در مجموعه عظیم گازی کشور می باشد.
۲۲ فروردین ۱۳۹۷ ۲۳:۱۳
صفحه ۱ از ۲