آرشیو اخبار - 14 آذر 1396

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

انجام پروژه ملی پایلوت استقرار نظام مدیریت دارایی های فیزیکی صنعت نفت در پالایشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبی

پروژۀ ملی پایلوت استقرار نظام مدیریت دارایی‌های فیزیکی صنعت نفت در پالایشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبی در مدت 100 روز با 20 درصد پیشرفت در حال انجام است.
۱۴ آذر ۱۳۹۶ ۱۴:۵۸
صفحه ۱ از ۲