آرشیو اخبار - 13 آذر 1396

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

در بازه زمانی یک ماهه بیش از 120 مورد پرونده در کمیسیون مناقصات مجتمع مورد بررسی قرار می گیرد

سرپرست مدیریت بازرگانی مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: اکنون در کمیسیون مناقصات ستاد مجتمع گاز پارس جنوبی در مدت زمان یک ماهه، بیش از 120 مورد پرونده مورد بررسی و دستور کار قرار می گیرد.
۱۳ آذر ۱۳۹۶ ۱۶:۲۸
صفحه ۱ از ۴