آرشیو اخبار - 16 آبان 1396

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

مجتمع گاز پارس جنوبی؛ امنیت خاطر زمستانها

چند سال پیش با فرا رسیدن پاییز و سرد شدن هوا، مهم‌ترین دغدغه‌ مدیران صنعت نفت و گاز تأمین گاز مورد نیاز مشترکین خانگی و عدم قطع گاز در شهرها بود.
۱۶ آبان ۱۳۹۶ ۱۵:۰۳
صفحه ۱ از ۳