آرشیو اخبار - 15 خرداد 1396

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

تفکر و اندیشه ی امام خمینی (ره) در جامعه زنده و جاری است

عضو و نماینده شورای فرهنگی مجتمع گاز پارس جنوبی در مراسم ارتحال حضرت امام خمینی, گفت: تفکر و اندیشه ی حضرت امام خمینی (ره) همواره در جامعه زنده و جاری می باشد و این راه باید به نسل جوان انتقال داده شود.
۱۵ خرداد ۱۳۹۶ ۰۹:۴۸