آرشیو اخبار - 05 اردیبهشت 1396

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

پاکسازی قسمت‌هایی از سواحل نایبند توسط کارکنان پالایشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبی

هم‌زمان با روز زمین پاک جمعی از کارکنان دوست‌دار محیط زیست پالایشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبی در پاس‌داشت این روز، اقدام به پاکسازی مناطقی از سواحل نایبند نمودند.
۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۵:۳۸