آرشیو اخبار - 02 اردیبهشت 1396

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

کارگاه آموزشی با موضوع افسردگی در پالایشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبی برگزار گردید

کارگاه آموزشی افسردگی با شعار،"بیایید صحبت کنیم" به همت واحد ایمنی، بهداشت و محیط زیست پالایشگاه سوم و با همکاری واحد روابط عمومی در محل گالری این پالایشگاه برگزار گردید.
۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۵:۴۴
صفحه ۱ از ۲