آرشیو اخبار - 03 دی 1396

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

از اولویت های مهم در مجتمع گاز پارس جنوبی توجه به موارد اقتصاد مقاومتی است

مدیر عامل مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: تمامی موارد مطرح شده در اقتصاد مقاومتی بسیار مهم و موجب شکوفایی اقتصاد کشور است.
۳ دی ۱۳۹۶ ۱۴:۲۴
صفحه ۱ از ۸