آرشیو اخبار - 23 فروردین 1396

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

برگزاری نشست هم اندیشی و هماهنگی تهیه و تدوین برنامه های استراتژیک در مجتمع گاز پارس جنوبی

جلسه هم اندیشی و هماهنگی تهیه و تدوین برنامه های استراتژیک در خصوص کنترل ریسک فاکتورهای مرتبط با بیماری های مزمن غیرواگیر کارکنان در سطح شرکت ملی گاز ایران به میزبانی مجتمع گاز پارس جنوبی برگزار گردید.
۲۳ فروردین ۱۳۹۶ ۱۰:۱۳