آرشیو اخبار - 19 فروردین 1396

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

مسئولیت پذیری، شفافیت و پاسخگویی سه رکن اصلی در بهبود افزایش رضایتمندی کارکنان است

رئیس منابع انسانی پالایشگاه چهارم در نشست مشترک کارکنان و مدیران این پالایشگاه گفت: در جهت بهبود افزایش رضایتمندی کارکنان و متخصصان پرتلاش بیشترین تلاش‌ها را در سال جدید به کار خواهیم گرفت.
۱۹ فروردین ۱۳۹۶ ۱۱:۲۲