آرشیو اخبار - 15 فروردین 1396

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

بازیافت و استفاده مجدد بیش از 90 تن ضایعات مسباره در پالایشگاه پنجم مجتمع گاز پارس جنوبی

رئیس HSE پالایشگاه پنجم مجتمع گاز پارس جنوبی از بازیافت و استفاده مجدد بیش از 90 تن ضایعات مسباره ناشی از عملیات سند بلاست این پالایشگاه خبر داد.
۱۵ فروردین ۱۳۹۶ ۱۵:۱۸
صفحه ۱ از ۲