آرشیو اخبار - 07 اسفند 1395

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

کسب رتبه‌ی برتر کیفیت بخشی در رستوران پالایشگاه اول مجتمع گاز پارس جنوبی

رئیس منابع انسانی پالایشگاه اول مجتمع گاز پارس جنوبی، از کسب رتبه‌ى برتر کیفیت بخشی در رستوران پالایشگاه اول از بین دوازده رستوران تحت پوشش مجتمع گاز پارس جنوبی در دو سال پیاپی خبر داد.
۷ اسفند ۱۳۹۵ ۱۱:۳۴
صفحه ۱ از ۴