آرشیو اخبار - 04 اسفند 1395

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

سازندگان و تولیدکنندگان داخلی باید همسو با پیشرفت و شتاب مجتمع گاز پارس جنوبی گام بردارند

سرپرست مدیریت بازرگانی مجتمع گاز پارس جنوبی در جمع شرکت‌های سازنده و تولید کنندگان داخلی گفت: شتاب در مجتمع گاز پارس جنوبی در حال افزایش است، سازندگان و تولیدکنندگان داخلی باید بتوانند با این شتاب و پیشرفت حرکت کنند.
۴ اسفند ۱۳۹۵ ۱۷:۱۵
صفحه ۱ از ۵