آرشیو اخبار - 03 اسفند 1395

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

قدردانی مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید از تلاش مدیران و کارکنان مجتمع گاز پارس جنوبی

مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران، ازتلاش‌ها و کوشش‌های خستگی ناپذیر مدیران و کارکنان مجتمع گاز پارس جنوبی در جهت جلوگیری از بروز بحران احتمالی ناشی از افت فشار و قطع گاز استان‌های شمالی کشور قدردانی کرد.
۳ اسفند ۱۳۹۵ ۱۱:۲۱
صفحه ۱ از ۲