آرشیو اخبار - 25 اسفند 1395

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

دو مانور بزرگ مدیریت بحران و پدافند غیرعامل (C.M.C) در مجتمع گاز پارس جنوبی برگزار شد

کارشناس ارشد مدیریت بحران و پدافند غیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: مهمترین هدف مدیریت بحران و پدافند غیرعامل کاهش آسیب‌پذیری و به حداقل رساندن خسارات و تلفات در هنگام بحران با استفاده از اقدامات فنی و مدیریتی می‌باشد.
۲۵ اسفند ۱۳۹۵ ۱۷:۲۸
صفحه ۱ از ۷