آرشیو اخبار - 11 اسفند 1395

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

رزمایش " نشت مواد شیمیایی و گاز ترش" در مجتمع عظیم گاز پارس جنوبی برگزار شد

جانشین مدیرعامل و رئیس تیم مرکزی بحران مجتمع گاز پارس جنوبی از انجام رزمایش بزرگ " نشت مواد شیمیایی و گاز ترش با عنوان " اقتدار" با حضور بیش از دو هزار نیروی انسانی در بزرگترین مجتمع گازی کشور خبر داد.
۱۱ اسفند ۱۳۹۵ ۱۳:۰۶