آرشیو اخبار - 06 بهمن 1395

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

نوروز 96 میزبان خانواده‌های کارکنان مجتمع معظم گازپارس جنوبی خواهیم بود

نایب رئیس شورای فرهنگی مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: نوروز 96 با طرح بهاریه میزبان خانواده‌های کارکنان این مجتمع معظم خواهیم بود.
۶ بهمن ۱۳۹۵ ۱۴:۴۶