جزییات مناقصه و مزایده

خرید: یک دستگاه کمپرسور شارژ سیلندر دستگاه تنفسی

مناقصه

98/010R3

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید: یک دستگاه کمپرسور شارژ سیلندر دستگاه تنفسی

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

خرید: یک دستگاه کمپرسور شارژ سیلندر دستگاه تنفسی

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 70.93 a1763731-9093-4525-88b8-b4b573919a22.docx
آگهی سایت 46.57 ea54f4e2-a822-443e-bce8-6a5cbb1a1e08.docx