جزییات مناقصه و مزایده

پروژه اجرای میکروپایل فونداسیون ساختمان اداری و دیوار حائل محوطه پالایشگاه هفتم

مناقصه

98/7022

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

پروژه اجرای میکروپایل فونداسیون ساختمان اداری و دیوار حائل محوطه پالایشگاه هفتم

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

 پروژه اجرای میکروپایل فونداسیون ساختمان اداری و دیوار حائل محوطه پالایشگاه هفتم

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 267.41 f45fd6ee-2779-44fb-8a6a-2632e8df08af.docx
آگهی سایت 587.00 d5a804b7-583b-4745-844a-823b9b5e7ce0.doc
گزارش شناخت 64.10 cd18805a-5352-4776-b359-1596e13ebdfb.docx
آگهی روزنامه 250.17 6356d734-cfb2-44ad-bbf0-7ea0011af730.docx