جزییات مناقصه و مزایده

" GATE VALVE "

مناقصه

98/038

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

" GATE VALVE "

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

" GATE VALVE  "

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 200.00 48636b0a-5c2d-4b5c-95c0-79878090a70f.doc
آگهی سایت 82.00 dae360cb-f9c9-4afa-9a57-9bfca37d6f0e.doc