جزییات مناقصه و مزایده

" FILTER ELEMENT "

مناقصه

98/028

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

" FILTER ELEMENT "

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

" FILTER  ELEMENT  "

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 199.50 ff1315aa-1563-4d85-b29e-95d2871663b3.doc
آگهی سایت 81.00 d437df50-1627-4fb3-84cd-88b1417129b9.doc