جزییات مناقصه و مزایده

" MAGNETIC FILTER "

مناقصه

98/119

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

" MAGNETIC FILTER "

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

" MAGNETIC FILTER  "

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 207.50 3853787f-f059-492e-8362-0333ccdfdf3f.doc
آگهی سایت 81.00 6e70fc00-eab4-4ea7-9339-cf2804b8631f.doc