جزییات مناقصه و مزایده

خرید انواع سرامیک بال

مناقصه

98/145

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید انواع سرامیک بال

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

خرید انواع سرامیک بال

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 75.06 7ca83cee-b363-40f2-a00c-a2b8e6b2fe66.docx
آگهی سایت 96.00 c5aacd26-e80a-436e-add0-6140f0e1d600.doc