جزییات مناقصه و مزایده

اصلاح و بهینه سازی عملکرد سیستم PMS پالایشگاه اول مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

98/1055

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

اصلاح و بهینه سازی عملکرد سیستم PMS پالایشگاه اول مجتمع گاز پارس جنوبی

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

اصلاح و بهینه سازی عملکرد سیستم PMS پالایشگاه اول مجتمع گاز پارس جنوبی

عنوان اندازه (KB)
آگهی روزنامه 80.12 1e9d5886-e2b5-4c55-a8d2-983628224680.pdf
ارزیابی کیفی 609.71 33eec9d4-a860-45c9-9973-7738a52a4a6a.pdf
آگهی سایت 256.51 0c800b56-59ff-446d-a32f-8fc332bee4e8.pdf