جزییات مناقصه و مزایده

SCION OR EQUIVALENT ساخت GAS CHROMATOGRAPH تامین ، نصب ، راه اندازی و آموزش

مناقصه

96/021

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

SCION OR EQUIVALENT ساخت GAS CHROMATOGRAPH تامین ، نصب ، راه اندازی و آموزش

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

SCION OR EQUIVALENT ساخت GAS CHROMATOGRAPH  تامین ، نصب ، راه اندازی و آموزش

عنوان اندازه (KB)
اسناداستعلام ارزیابی کیفی 471.60 810c8d6f-cb8b-4cff-a7c9-b5cd09c1aa67.pdf