جزییات مناقصه و مزایده

احداث پله و پلتفرم در سایت صنعتی پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

97/2056 tajdid

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

احداث پله و پلتفرم در سایت صنعتی پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

احداث پله و پلتفرم در سایت صنعتی پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی

عنوان اندازه (KB)
آگهی روزنامه 134.50 e97272b4-1339-43d5-9d7a-0f184c9b571f.doc
ارزیابی کیفی 1595.36 231d6a4b-96b8-4dfc-8d94-073d7bb77027.pdf
آگهی سایت 782.13 2026802c-73ad-46ab-a53e-1054acb7985a.pdf