جزییات مناقصه و مزایده

FILTER ELEMENT فیلتر هوا

مناقصه

98/129

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

FILTER ELEMENT فیلتر هوا

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

FILTER ELEMENT    فیلتر هوا


عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 188.50 f2c89534-c090-47f6-9e76-5d5d9aa64c00.doc
آگهی سایت 80.50 3343e4e8-d61f-4cad-8c43-ec22b186956c.doc