جزییات مناقصه و مزایده

LEVEL TRANSMITTER “FOXBORO”

مناقصه

98/25R4

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

LEVEL TRANSMITTER “FOXBORO”

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

LEVEL TRANSMITTER “FOXBORO”