جزییات مناقصه و مزایده

HEATER PANEL HEATEX

مناقصه

96/004R5

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

HEATER PANEL HEATEX

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

HEATER PANEL HEATEX

عنوان اندازه (KB)
جدول زمان بندی 56.50 7be5643f-01e5-4fd4-9adc-2fddbfcb11f4.doc
آگهی سایت 153.00 dd9ebfaa-fd40-42d7-8cc3-77d5fbd95b11.doc