جزییات مناقصه و مزایده

" VALVE GLOBE"

مناقصه

97/019tajdid

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

" VALVE GLOBE"

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

" VALVE GLOBE"

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 193.50 dee8bb00-e3d4-4a33-8e85-8336be931cd1.doc
آگهی سایت 81.50 9e2041d2-bbe3-4a05-8f1a-96499a27cb7e.doc