جزییات مناقصه و مزایده

Metal Analyzer Portable(XRF)

مناقصه

98/012R9

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

Metal Analyzer Portable(XRF)

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

Metal Analyzer Portable(XRF)

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 222.81 e22af74a-ca48-48bc-9155-ce0c8499930b.pdf
آگهی سایت 142.26 2285dce2-3f94-4df9-bee7-636f173de444.pdf