جزییات مناقصه و مزایده

وسایل بدنسازی

مناقصه

98/115

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

وسایل بدنسازی

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

وسایل بدنسازی

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 74.49 97620e5a-4d1f-402e-9e0a-2d6f72234fd3.docx
آگهی سایت 81.50 8f3f6d45-dc63-499f-96ce-6317a18998ee.doc