جزییات مناقصه و مزایده

LEAN MEG FEED FILTER

مناقصه

98/002Tajdid

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

LEAN MEG FEED FILTER

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

LEAN MEG FEED FILTER

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 191.00 ce40cedf-6966-4250-bea6-98348072232a.doc
آگهی سایت 80.00 35f2ee7b-1d50-4def-8082-0362cd5e80cd.doc