جزییات مناقصه و مزایده

GATE VALVE

مناقصه

98/038

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

GATE VALVE

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

GATE VALVE

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی جدید 200.00 cc200c96-d115-4f83-92fd-5e1918a9028c.doc
آگهی سایت 80.00 745b8597-8ee0-4df5-9378-d8bea89781fc.doc