جزییات مناقصه و مزایده

VIBRATION MONITORING SYSTEM``VIBROMETER``MOD

مناقصه

98/011R9

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
آگهی فراخوان 122.94 0275e652-8790-4a53-a7c8-af215704c013.pdf
استعلام ارزیابی کیفی 224.07 de7e4779-8f50-463a-b9cb-8cbf19d5642e.pdf