جزییات مناقصه و مزایده

خرید فلنج از سازندگان داخلی

مناقصه

98/107

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید فلنج از سازندگان داخلی

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

خرید فلنج از سازندگان داخلی

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 167.50 6f6efbca-8797-4c4e-bc1b-83f432026326.doc
آگهی سایت 24.63 3bb53c8b-f6a5-4b3f-ba68-023f623a9016.docx