جزییات مناقصه و مزایده

" پکینگ های واحد های فرآیندی"

مناقصه

98/001

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

" پکینگ های واحد های فرآیندی"

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

" پکینگ های واحد های فرآیندی"

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 190.50 a2984801-0c06-4401-92af-a5b732d8bf74.doc
آگهی سایت 80.50 faca43f0-4933-4ffa-a2eb-e07e1da49f90.doc