جزییات مناقصه و مزایده

DIFFER. PERSS. TRANSMITER &GAUGE PERSSUR TRANSMITT پالایشگاه نهم مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

98/007R9

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

DIFFER. PERSS. TRANSMITER &GAUGE PERSSUR TRANSMITT پالایشگاه نهم مجتمع گاز پارس جنوبی

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

DIFFER. PERSS. TRANSMITER &GAUGE PERSSUR TRANSMITT  پالایشگاه نهم مجتمع گاز پارس جنوبی

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 223.49 f2f53c8a-a987-4483-91b2-215cc9f7a704.pdf
آگهی سایت 125.31 2a814de6-86a6-489e-b983-f029b170fbae.pdf