جزییات مناقصه و مزایده

RETRACTABLE GROUNDING ASSEMBLY “RGA” (RGA 750) or Retractable Bypass Conductor

مناقصه

96/003R3

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

RETRACTABLE GROUNDING ASSEMBLY “RGA” (RGA 750) or Retractable Bypass Conductor

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

RETRACTABLE GROUNDING ASSEMBLY “RGA” (RGA 750) or Retractable

Bypass Conductor

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 74.82 940f7edd-39ef-4ec0-8364-84c3c5154a2e.docx
آگهی سایت 46.07 3f29ea1d-8668-4fe8-92ca-900fc66f6ef1.docx