جزییات مناقصه و مزایده

خرید قطعات بیسیم SEPURA

مناقصه

95/018R2

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید قطعات بیسیم SEPURA

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
آگهی سایت 254.10 c908e7d0-7501-4f63-9886-876808c225a5.docx
اسناداستعلام ارزیابی کیفی 258.44 1ba8aa1b-8cdf-4315-9dea-e7d84de4d032.pdf
جدول زمان بندی 26.98 5762a583-b3a4-41b9-96d0-db33dc65319b.pdf